Últimes modificacions en el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats   VIDEO SOBRE LA MODIFICACIÓ AMB EL PAGAMENT FRACCIONAT