La Generalitat de Catalunya ha aprovat unes ajudes extraordinàries, regulades a través de l'ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per al manteniment de l'activitat de persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

En què consisteixen aquestes ajudes i a qui estan destinades?

________________________________________ Es tracta d'una prestació econòmica dirigida a persones treballadores autònoms que estiguin donades d'alta en el RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que desenvolupin una activitat com a persona física o amb persones contractades. També poden optar a aquesta ajuda persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d'alta com a treballadores autònomes, sempre que el nombre màxim de socis sigui 3. Important: des del dilluns 30 de novembre a les 9:00h fins al 7 de desembre a les 15:00h queda obert el termini de registre per a accedir a aquesta nova línia d'ajudes. Es tracta d'un pas previ per a poder accedir a elles, i no es tindrà en compte l'ordre d'inscripció a l'hora d'atorgar-les. A més, la inscripció en el registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, ja no serà necessari fer més tràmit. Per a poder realitzar la sol·licitud, és necessari disposar d'un certificat digital o del idCAT mòbil.

Quins són els requisits per a sol·licitar aquestes ajudes?

________________________________________

  • Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Trobar-se en situació d'alta en el RETA (o en una mutualitat d'alta com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda) abans de l'1 d'octubre de 2020.
  • La base imposable de l'IRPF de l'últim exercici disponible haurà de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.
  • Complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altra normativa aplicable.
  • No tenir ajudes atorgades segons la resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la Covid-19, ni amb la resolució TSF/ 2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per a fer front a la Covid-19.

És compatible amb altres ajudes?

________________________________________ Sí, excepte l'ajuda de 2.000 € euros i els beneficiaris de la convocatòria de subvencions de 2020 per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

Quina quantia tenen?

________________________________________ L'import de les ajudes quedarà determinat en la convocatòria, que es publicarà pròximament.

Com i quan es presentarà la inscripció?

________________________________________ El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar a partir de les 9:00h del dilluns 30 de novembre fins al 7 de desembre de 2020 a les 15:00h a través de la plataforma Canal Empresa.

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de comerç, artesania i moda, ha aprovat unes ajudes de 1.500 euros d'aportació única destinades a bars, restaurants, cafeteries i centres d'estètica i bellesa, així com aquells locals que funcionin dins d'un establiment col·lectiu com un centre comercial o un mercat municipal, i que tinguin, com a mínim, un establiment a Catalunya.

Les bases de la convocatòria estan pendents de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Qui pot beneficiar-se d'aquestes ajudes?

________________________________________ • Professionals autònoms i pimes (autònoms, microempreses i pimes) que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, o d'un establiment o local que es trobi dins d'un centre o un recinte comercial, donats d'alta en el cens de l'IAE i que hagin estat obligats al tancament sobre la base de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. • Fundacions que tinguin com a objecte social l'atenció i / o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida i que, en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, també van ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.

Quins requisits es necessiten per a la prestació?

________________________________________ Cal acreditar el tancament de l'activitat a través d'una declaració responsable.

És compatible amb altres ajudes o subvencions?

________________________________________ Aquestes ajudes es poden acumular a altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superi el cost de l'activitat subvencionada.

Com i quan es poden tramitar les sol·licituds?

________________________________________ Cal presentar les sol·licituds a través del portal Canal Empresa de la Generalitat, que habilitarà l'espai per a la seva tramitació en els pròxims dies, una vegada publicada la convocatòria en el DOGC.