L'adaptació de la jornada de treball

Fins a l'any 2019, l'única possibilitat per a adaptar la jornada de treball per a conciliar la vida laboral i familiar era sol·licitar una reducció de jornada per cura d'un fill o familiar.

Però, després del Real Decreto 6/2019 existeix una altra possibilitat recollida en l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors.

L'apartat 8è d'aquest article recull el següent dret:

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Aquest dret és un dret de sol·licitar, no d'exigir. És a dir, el treballador té la possibilitat de sol·licitar a l'empresa una adaptació de la jornada, sense necessitar reduir-la, per a conciliar la vida laboral i familiar. No és un dret absolut i l'empresa pot negar-se si existeixen raons per això.

La novetat d'aquesta nova possibilitat és que obliga l'empresa a negociar i a, en cas de negativa, haver de raonar i justificar perquè nega la sol·licitud del treballador.

Quant a la negativa, la legislació dóna bastant marge de maniobra a l'empresa pel que qualsevol raó objectiva podrà ser vàlida.

Finalment, serà de vital importància el que estableixin quant a la negociació d'aquest dret els convenis col·lectius, però en l'actualitat poc o res diuen a l'ésser un dret totalment nou.

A Corcoll & Sola, sempre hem estat pioners en aquests tipus d’iniciatives, tant en la vessant de la consultoria , donant la màxima cobertura  i servei als nostres clients, com en la vessant de la conciliació laboral i familiar al nostre equip de professionals, i per suposat també en els horaris laborals i atenció al públic, adaptant- los als nous temps i donar la màxima cobertura als nostres clients, doncs vàrem ser pioners en establir un horari de 9 a 18 hores d’atenció al públic, que conjugava perfectament amb la conciliació laboral i familiar del nostre equip, tot i estar el despatx obert 9 hores al públic, a les 18 hores era una bona hora per a que el nostre equip de professionals poguessin conciliar també la seva vida privada.

Donada la situació actual, la direcció de Corcoll & Sola, ha cregut convenient donar un altre pas i avançar-nos a les lleis vigents evitar que el nostre equip tingui la necessitat d’exigir o negociar canvis d’horaris per aconseguir la tant desitjada conciliació laboral i familiar.

Per tal motiu, a partir de primers d’any l’horari d’atenció al públic d’aquesta assessoria-consultoria serà:

de les 8,00 hores a les 17,00 hores,

I seguim donant cobertura als nostres clients de 9 hores d’atenció  i contribuint de forma notable a la conciliació laboral i familiar i que ve a equiparar-se amb els principals països europeus del nostre entorn.

No obstant Corcoll & Sola disposarà d’un sistema de comunicacions per atendre només les urgències  que es puguin produir fora del horari indicat i sempre amb el límit de les 18,00 hores i que els serà comunicat en breu.

Esperant que aquesta nova iniciativa adaptada als nous temps, serveixi per reforçar els vincles existents entre tots els nostres clients i el nostre equip de professionals.

Gràcies per la confiança que heu dipositat en nosaltres tots aquests anys.

Aprofitem per desitjar-vos un FELIÇ ANY NOU, ple d’il·lusions i nous projectes.

La direcció de C&S