El Reial Decret-llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques, de les quals destaquem les següents: Adjuntem pdf amb la informació detallada.