Els pagaments fraccionats a realitzar el 20 d’abril, 20 d’ octubre i 20 de desembre s’han modificat a la vista del R.D. Llei 2/2016 de mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que ha modificat, amb efecte per als períodes impositius iniciats a partir del dia 1 de gener de 2016, el règim legal dels pagaments fraccionats de l’ Impost sobre Societats.   Els requisits són: Adjuntem PDF amb els requisits detallats. nou-metode-calcul-is-_catala_