NOVETATS PRINCIPALS DEL REIAL DECRET 596/2016, DE 2 DE DESEMBRE, PER A LA MODERNITZACIÓ, MILLORA L’ IMPULS DE L’ ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS EN LA GESTIÓ DE L’IVA, PEL QUE ÉS MODIFIQUEN EL REGLAMENT DE L’IMPORT I ALTRES NORMES TRIBUTÀRIES. (Modificació del Reial Decret 1624/1992 – Reglament de l’IVA – I Modificació del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs – Reial Decret 1065-2007 – RGAT).   Adjuntem pdf amb la informació detallada.