La decisió del Tribunal Suprem de deixar exempt de tributació el permís de maternitat i

paternitat corregeix Hisenda i permet que les persones que van rebre la prestació a partir del

2014 puguin demanar que els retornin els diners que van tributar en l'IRPF.   Adjuntem pdf amb els passos a seguir:  IRPF MATERNITAT