Els diners que no s'utilitza va a un fons de les mútues. El volum no gastat suma 900 milions, segons UPTA http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/Cinco_Dias08062017_1.pdf