Factors com l'envelliment i la baixa productivitat agreugen les dificultats dels bancs centrals per normalitzar la política monetària.

Pot visualitzar el pdf adjunt:  El_Pais30102017_1