Les microempreses no es veuran obligades a acudir a altres administracions, amb les despeses i molèsties que això suposa. Hisenda habilitarà l'exercici de les opcions de tributació en destinació dels serveis prestats per via electrònica.   http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Economista09112018_2.pdf