PER PRIMER COP DURANT UNA FASE DE CREIXEMENT, CATALUNYA VEN MÉS A L'EXTERIOR QUE NO PAS COMPRA ... DESCARREGA LA NOTÍCIA : L'ECONÓMIC