El Consell de Ministres aprova un decret que reverteix la reforma de Rajoy. Les despeses de formalització dels contractes les pagarà el propietari, si és persona jurídica.   http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Punt_Avui17122018_1.pdf