Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

 
 
El 24 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria dels ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. 
 
Termini: Té una durada de dos mesos i s’acaba el 25 de  juliol.
 
 Aquesta convocatòria forma part del programa Amiant per plaques, que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, aprovat el 21 de març que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.
 
Té dues línies:  
  • Una destinada a habitatges particulars i comunitats de veïns, dotada de 10 milions d’euros
  • Una altra dirigida sector productiu que, per primer cop, destina 40 milions d’euros, per extreure i gestionar l’amiant i a instal·lar, tot seguit, plaques d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes, en edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, és a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries. L’ajut pot arribar a ser entre el 40% fins el 60% del pressupost, segons el tipus d’empresa i els topalls establerts.
 
Recordem que els treballs han de ser realitzats per professionals inscrits al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), que són els únics que estan autoritzats per manipular materials que contenen amiant. Des del 2002 està prohibit fabricar, usar o comercialitzar materials que continguin amiant per ser un producte cancerigen. Les fibres que allibera causen càncer de pulmó i mesotelioma. El cicle de vida estimat és de 30 a 50 anys, així que es calcula que l’any 2030 més del 85% dels materials ja instal·lats hauran superat la seva vida útil. A Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant presents en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic.