Les empreses hauran de garantir la distància entre empleats i facilitar-los desinfectants..... DESCÀRREGA LA NOTÍCIA